Paragrafen

Verbonden partijen

GO

Openbaar en gemeentelijk belang

Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO)  richt zich met name op regionale afstemming rondom wonen, economie, duurzaamheid en mobiliteit.

Actualiteiten en risico's

In april 2019 is in de colleges van de 18 regiogemeenten besloten om een proces te starten gericht op het versterken van de regionale samenwerking. De gemeenteraden zijn per brief over de start van dit proces geïnformeerd. Eindresultaat van dit proces is een gedeelde integrale visie op de ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen, inclusief een plan voor een slimme en effectieve structuur (governance). Voor de begeleiding van dit proces, is een stuurgroep en projectgroep ingericht en een kwartiermaker aangesteld. In de afgelopen maanden is in samenwerking met de belangrijkste stakeholders, waaronder ook de gemeenteraden, gewerkt aan het ontwikkelen van een visie en structuur. Inzet is om najaar 2020 een voorstel voor het versterken van de regionale samenwerking voor besluitvorming in de colleges en raden te behandelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44