Paragrafen

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

In 2020 is begonnen met de doorontwikkeling van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen naar een volwaardige GR met voldoende slagkracht op de verschillende opgaven. In het najaar van 2020 zal hiervoor een voorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Er zijn verder geen voornemens voor deelname aan of opheffing van een verbonden partij.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44