Met beleid uit de crisis investeren

De coronacrisis en de onzekerheden die daarbij horen, zorgen ervoor dat het maken van deze Stadsbegroting anders voelt dan in andere jaren. Nog maar kort geleden lag de stad financieel op koers, maar de gevolgen van de maatregelen om corona in te dammen zijn groot. Allereerst voor de inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen van Nijmegen, maar ook voor de financiële positie van de gemeente. Er zijn minder inkomsten en veel meer uitgaven. Daarnaast is er nog steeds onzekerheid over de bijdragen van het Rijk. Dat geldt zowel voor de uiteindelijke compensatie van gemeenten als de structurele wijzigingen die - los van de coronamaatregelen - nodig zijn om lokale overheden op een goede manier hun werk te laten doen. Denk bijvoorbeeld aan de tekorten bij Zorg, de opschalingskorting of de herverdeling van het gemeentefonds.

Dat betekent dat we samen met andere Nederlandse gemeenten aan de bel trekken bij de rijksoverheid om ervoor te zorgen dat financiële tekorten op de langere termijn niet leiden tot structurele problemen zoals een slechtere dienstverlening voor onze inwoners, minder onderhoud van wegen of alsmaar groeiende wachtlijsten. Natuurlijk nemen we onze eigen verantwoordelijkheid. Realistisch beleid en soms lastige keuzes van college en gemeenteraad hebben ervoor gezorgd dat we tegen een stootje kunnen. Maar niemand weet op dit moment hoe lang deze crisis doorgaat, en ook voor financieel gezonde gemeenten als Nijmegen is het draagvermogen eindig.

De verleiding is daarom groot om de stad financieel gezien ‘op slot’ te zetten. De toekomst is onzeker en wie zuinig is heeft wat voor later. Maar zoals al aangegeven in het Koersdocument wil het college die keuze niet maken omdat inwoners en ondernemers juist op dit moment concrete steun nodig hebben. Ondanks grote financiële onzekerheden voor de komende begrotingsperiode is er op dit moment bescheiden ruimte om de effecten van coronamaatregelen te dempen. Dus doen we extra investeringen of halen die naar voren. Dat kan met impulsgelden op de in het Koersdocument genoemde investeringsdomeinen wonen, cultuur en lokale economie & binnenstad. In totaal willen we bijna 25 miljoen euro extra of versneld investeren in zaken die zowel een korte als een langetermijneffect hebben en de stad zo snel en duurzaam uit de crisis helpen.

Daarnaast versterken we de saldireserve om klappen in de toekomst beter op te vangen en houden we veel mogelijk vast aan de eerder ingezette meerjarige koers in het coalitieakkoord. Dat blijft belangrijk omdat niet alleen gewerkt wordt aan het nu en de crisis, maar ook aan de periode daarna. Zo bouwen we samen met de samenleving aan het herstel van onze stad.

Met deze begroting willen we zo maximaal mogelijk bijdragen aan de soms beproefde, maar altijd aanwezige veerkracht van onze stad. Nijmegen kan veel aan als we de handen ineenslaan.  

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44