Begroting

Leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer gaan we in op de vernieuwingen en veranderingen in de opbouw van deze Stadsbegroting. Ook geven we aan  welke extra informatie te vinden is in de digitale versie van de Stadsbegroting.

Ambities en doelen centraal, koppeling inhoud met geld

Nieuw in deze begroting is dat binnen elk programma de speerpunten (‘wat willen we komend jaar bereiken?’) zijn verrijkt met een (volledig) overzicht van ambities, doelen en activiteiten.  Online kunt u per programma via het menu (rechts) navigeren naar de complete doelenboom. Financieel is een koppeling gelegd naar de doelen, waardoor (bij ‘wat kost het?’) zichtbaar wordt welke kosten gepaard gaan met bepaalde doelen en bovenliggende ambities.
We denken dat dit helpt bij het maken van afwegingen vanuit een totaalbeeld en de basisvragen: ‘‘waarom doen we eigenlijk wat we doen, vanuit welke doelen en ambities en hoeveel geld hebben we daarvoor over?” Dit is de eerste stadsbegroting waarin de structuur van de doelenboom is opgenomen. De komende tijd zullen we de opgedane ervaring met deze nieuwe structuur benutten om de doelenboom nog verder te optimaliseren.
In de digitale versie is de volledige doelenboom te vinden, in het fysieke boekwerk een verkorte versie.

Andere veranderingen in de stadsbegroting

Een paar onderdelen in deze Stadsbegroting zijn van plek veranderd. Bijvoorbeeld de Indicatoren Duurzaamheid en Wijkontwikkeling zijn in het boekwerk direct na de programma's te vinden. Online zijn ze onderdeel van het menu "programma's". Het deel "Financieel beeld" was voorheen te vinden in de het deel "Financiële begroting". In deze begroting openen we met dit totaalbeeld.

Aanvullende informatie in de digitale versie van de Stadsbegroting

De digitale versie van de Stadsbegroting 2021 - 2024 is te vinden via pcportal.nijmegen.nl. Via dit portaal zijn ook de andere planning & control producten te vinden.
In de digitale versie is dezelfde informatie te vinden als in het analoge boekwerk en biedt daarnaast de mogelijkheid om op onderdelen in te zoomen. Zo is onder de programma's meer informatie over de taakvelden opgenomen. Hier zijn ook de financiële mogelijkheden te vinden. Ook wordt bij de indicatoren van de programma's gelinkt naar de dashboards van Onderzoek & Statistiek en zijn links opgenomen naar relevante beleidsdocumenten. En in de digitale versie is dus de volledige doelenboom (ambities, doelen en activiteiten, inclusief een toelichting) te vinden.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44