Financiële begroting

Subsidies

Subsidieplafonds

In de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleidsterreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.
Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond instellen.

Programma

Product / subsidieregeling

Bedragen x € 1

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Programmaplafond

20.000.000

Meerjarige culturele programma's

1.500.000

Culturele projecten
Aanjaagfonds
Amateur

200.000
50.000
150.000

Economie en toerisme

Ondernemersfonds

509.650

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Programma plafond

49.938.366

Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk

215.875

Beleidsregels subsidies migrantenorganisaties
Wijkontwikkeling

Schuldhulp/preventie

76.657
611.587

1.351.543

Sport

Programma plafond

2.025.632

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44