Begroting

Financieel beeld

Inleiding

In dit deel wordt het financieel beeld geschetst voor de komende jaren. Als eerste wordt ingegaan op de veranderingen in de programmabegroting. Daarna wordt stil gestaan bij de wijzigingen in het investeringsplan.
Als laatste zijn de ontwikkelingen in het weerstandsvermogen aan bod.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44