Financiële begroting

Baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1mln

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

      Begroting 2022

    Begroting 2023

Begroting 2024

Programma

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Bestuur en organisatie

10,7

73,9

-63,2

8,8

65,8

-57,0

8,9

66,4

-57,5

8,7

65,9

-57,2

8,7

65,7

-56,9

8,7

65,8

-57,1

Veiligheid

0,8

19,2

-18,4

0,7

18,9

-18,2

0,5

19,5

-19,0

0,5

19,2

-18,7

0,5

19,1

-18,5

0,5

19,1

-18,5

Economie en toerisme

1,8

5,3

-3,6

1,8

6,3

-4,6

1,6

6,6

-5,0

1,6

6,4

-4,8

1,6

5,7

-4,0

1,6

5,4

-3,8

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

15,4

227,7

-212,3

11,2

241,8

-230,6

9,7

226,4

-216,6

9,7

224,4

-214,7

9,6

224,1

-214,5

9,6

224,0

-214,4

Werk en Inkomen

102,3

175,7

-73,4

104,8

183,2

-78,4

105,8

182,8

-77,1

105,8

182,3

-76,5

105,8

181,5

-75,7

105,8

181,4

-75,6

Onderwijs

7,6

30,3

-22,7

7,6

32,2

-24,6

6,9

33,6

-26,7

6,9

32,0

-25,2

6,9

32,3

-25,4

6,9

32,3

-25,4

Bereikbaarheid

23,6

44,9

-21,3

24,4

50,0

-25,6

21,8

48,6

-26,8

21,5

49,1

-27,6

21,2

49,4

-28,2

21,2

49,5

-28,3

Wonen en stedelijke ontwikkeling

112,0

119,0

-7,0

129,7

136,1

-6,4

121,7

130,3

-8,6

87,7

97,5

-9,7

85,2

95,5

-10,3

76,0

86,2

-10,2

Openbare ruimte

22,8

44,1

-21,3

24,1

50,1

-26,0

23,0

41,7

-18,7

23,3

41,7

-18,5

23,4

41,9

-18,5

23,5

41,7

-18,2

Cultuur en Cultureel Erfgoed

4,9

28,6

-23,7

5,0

29,8

-24,8

4,3

33,0

-28,7

4,3

31,9

-27,6

4,3

30,1

-25,8

4,3

30,1

-25,8

Sport

5,7

17,9

-12,2

5,6

18,4

-12,8

5,6

18,0

-12,4

5,6

18,9

-13,2

5,2

18,6

-13,4

4,9

18,8

-13,9

Financiën

527,7

43,3

484,4

535,2

28,2

507,0

522,5

25,4

497,1

529,4

35,8

493,7

532,3

41,0

491,3

539,6

48,4

491,3

Beginsaldo

835,2

829,9

5,3

858,8

860,9

-2,1

832,3

832,3

0,0

805,2

805,2

0,0

804,8

804,8

0,0

802,7

802,7

0,0

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44