Financiële begroting

Baten en lasten

Onvoorzien

Vorig jaar is middels een amendement bij de Stadsbegroting 2020 - 2023 de post onvoorzien door uw raad bijgesteld naar  € 0.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44