Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

We hebben grote opgaven op het gebied van duurzaamheid, het blijven van een aantrekkelijke stad, het werken aan een meer veerkrachtige economie en tegelijkertijd een sociale stad blijven.
Dat vraagt om een moderne overheid die flexibel en wendbaar is en die ook voor de langere termijn de goede stappen kan zetten. De belangrijkste beweging die we maken is dat de opgaven en de belevingswereld van de mensen in de stad steeds ons vertrekpunt zijn. We maken daarom de beweging naar een wendbare netwerkorganisatie die handelt als één organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44