Paragrafen

Verbonden partijen

Economic Board

Openbaar en gemeentelijk belang

In The Economic Board, waarvoor  een aparte stichting is opgericht, werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk aan de economische ontwikkeling van de regio. De belangrijkste clusters daarbij zijn food, health en energy. Daarmee erkent Nijmegen dat  samenwerken in de regio van wezenlijk belang is voor de stad en de burgers.

Actualiteiten en risico's

Er zijn geen bijzonderheden.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44