Paragrafen

Verbonden partijen

GR Lingezegen

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
Park Lingezegen is voor de bewoners van Nijmegen, en in het bijzonder Nijmegen Noord, nu al van groot belang gezien de toenemende verstedelijkingsdruk op het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Vanuit de nieuwe GR Park Lingezegen blijven wij de belangen waarborgen (recreatie, natuur en stadslandbouw). In 2020 is de zogenaamde basisuitrusting van het park gereed gekomen; dat wil zeggen de inrichting (wandel- en fietsinfrastructuur en parkjes) is klaar  en wordt door de parkorganisatie beheerd. Staatsbosbeheer onderhoudt het natuurgebied Waterrijk. Vanaf nu zal de parkorganisatie zich gaan richten op doorontwikkeling van het parkgebied.

Gemeentelijk belang
Het bevorderen van leefbaarheid, leefmilieu en vestigingsklimaat van Nijmegen, en in de Waalsprong in het bijzonder, waarbij Park Lingezegen voorziet in een uitloopgebied voor de bewoners van Nijmegen Noord, samen met De Waaijer, het Rivierpark en de natuur in de overige uiterwaarden langs de Waal.
Het zorgen dat de verstedelijking tussen Rijn en Waal een groene contramal en buffer heeft en behoudt.
Het zorgen voor een doorontwikkeling van het parkgebied voor recreatie, natuur en stadslandbouw.

Actualiteiten en risico's

De nieuwe GR heeft een deugdelijke risico-inventarisatie en daarop gebaseerde adequate beheersing die geen aanspraken bevat over extra bijdragen van gemeente Nijmegen naast de normale beheerbijdrage (25% van de uitvoeringskosten).

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44