Paragrafen

Verbonden partijen

Euregio Rijn en Waal

Openbaar en gemeentelijk belang

De Euregio Rijn-Waal in Kleve  streeft naar versterking van de grensoverschrijdende samenwerking en ontwikkeling en het verkleinen van (politieke) verschillen. Aandachtsgebieden zijn  belastingen, onderwijs, efficiënte inzet van  reddingsdiensten en natuurbescherming, het stimuleren van sociale contacten tussen Duitsers en Nederlanders in de grensregio, het geven van advies aan burgers en organisaties in Nederlands-Duitse aangelegenheden en het vertegenwoordigen van de belangen van de grensregio’s en hun bewoners op nationaal en Europees niveau (zie ook art. 3 van de Statuten Euregio Rijn-Waal).

De Euregio speelt samen met betrokken partners zoals het Comité van Toezicht van Interreg Deutschland Nederland een met name beleidsadviserende rol bij de intake en afhandeling van Europese subsidie-aanvragen en projectsubsidies. Ten behoeve van het Nijmeegse belang bevordert de Euregio:

  • de toegang tot subsidieregelingen waarmee ook in het belang van Nijmeegse burgers is gediend
  • het innovatief vermogen
  • een lobby richting Duitse en Nederlandse ministeries met als doel hinderpalen voor samenwerking te slechten

de grensoverschrijdende samenwerking en de Europese integratie in brede zin

Actualiteiten en risico's

Er zijn geen bijzonderheden.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44