Paragrafen

Verbonden partijen

Leisurelands

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
Het in stand houden, optimaliseren en laagdrempelig toegankelijk houden van openbare recreatieplassen.

Gemeentelijk belang
Het in stand houden, optimaliseren en laagdrempelig toegankelijk houden van openbare recreatieplassen.
De gemeente Nijmegen is voor 16,74% aandeelhouder van Leisurelands. De gemeente Nijmegen verstrekt geen subsidie aan deze verbonden partij en er is geen sprake van dividenduitkering.

Actualiteiten en risico's

In het voorjaar van 2020 is een nieuw bestuurder aangesteld als enig directeur. Wij verwachten dat Leisurelands hierdoor weer in rustiger vaarwater terecht komt. In het najaar van 2020 zal een strategisch plan voor de komende jaren worden opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44