Taakvelden

7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiëne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • ambulance en ziekenvervoer.

Financieel overzicht

€7.869

€217

rek. 2019

€8.645

€123

begr. 2020

€8.893

€123

begr. 2021

€8.331

€123

begr. 2022

€8.217

€123

begr. 2023

€8.217

€123

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
60637 Jeugdgezondsheidzorg5645800000
60640 Gezondheidspreventie1.2541.4000000
60641 Gezondheidsbescherming5.6986.172361361361361
60642 Dierenwelzijnsbeleid236226223223223223
61417 Wettelijke taken gezondheidsbescherm001.1591.060946946
61418 Basisinfrastructuur gezondheidsprev006.2226.2226.2226.222
61419 Ondersteuning gezondheidsrisico's00679217217217
67046 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn117267249248248248
Totale lasten7.8688.6458.8928.3318.2178.217
Baten
60640 Gezondheidspreventie000000
60641 Gezondheidsbescherming217123246246246246
61417 Wettelijke taken gezondheidsbescherm00123123123123
Totale baten217123123123123123
Saldo van lasten en baten7.651 N8.522 N8.769 N8.208 N8.094 N8.094 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

48

Arnhem

36

Eindhoven

45

Enschede

49

Groningen

34

Leiden

69

Maastricht

55

Tilburg

38

Gemiddelde benchmark

47

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

1 N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

7.1 Volksgezondheid; Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

2024

Beëindigen subsidie  Indigo Preventie gerichte activiteiten

Kostenreductie

127

127

127

Combinatiefunctionarissen - stoppen gezondheidsmakelaars GGD

Kostenreductie

319

319

319

Maatwerk attentiewijken facultatief deel GGD

Kostenreductie

230

230

230

Stoppen met  Groen Gezond en in Beweging GGD

Kostenreductie

115

115

115

Stoppen met project Beweeg je fit vanaf 2021 (GGD en sportdocenten)

Kostenreductie

73

73

73

Lasten & baten

x duizend

Lasten

8.892

3,9 %

Baten

123

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44