Taakvelden

6.82 Geëscaleerde zorg18-

6.82 Geëscaleerde zorg18-

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
  • jeugdreclassering;
  • opvang (18-);
  • vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
  • beschermd wonen (18-);
  • programma's rond verslaving (18-);
  • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;

Financieel overzicht

€24.479

€2.938

rek. 2019

€21.675

€496

begr. 2020

€19.709

€0

begr. 2021

€19.209

€0

begr. 2022

€19.229

€0

begr. 2023

€19.225

€0

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
61289 Jeugdbescherming en Veiligheid7.4554.7035.3875.3875.3875.387
61291 Kwaliteit en uitvoering1.12767798801796792
61295 Verblijf jeugd14.43315.07013.19612.74812.77312.773
67045 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv1.4641.835328273273273
Totale lasten24.47921.67519.71019.20919.22919.225
Baten
61289 Jeugdbescherming en Veiligheid2.13200000
61291 Kwaliteit en uitvoering27400000
61295 Verblijf jeugd6100000
67045 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv4714960000
Totale baten2.9384960000
Saldo van lasten en baten21.542 N21.179 N19.710 N19.209 N19.229 N19.225 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

117

Arnhem

31

Eindhoven

38

Enschede

79

Groningen

40

Leiden

19

Maastricht

0

Tilburg

31

Gemiddelde benchmark

34

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

83 N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

6.82 Geëscaleerde zorg18-; Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

2024

Geen financiële mogelijkheden opgenomen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

19.710

8,7 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44