Taakvelden

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • woningaanpassingen;
  • hulpmiddelen;
  • overige voorzieningen gehandicapten;
  • eigen bijdragen
  • huisautomatisering (domotica);

Niet tot dit taakveld behoren:

  • maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

Financieel overzicht

€5.488

€2.122

rek. 2019

€7.124

€305

begr. 2020

€6.537

€305

begr. 2021

€6.512

€305

begr. 2022

€6.496

€305

begr. 2023

€6.483

€305

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
61300 Hulpmiddelen4.7696.2405.0204.9954.9794.966
67041 6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv7198841.5171.5171.5171.517
Totale lasten5.4877.1256.5376.5126.4966.483
Baten
61300 Hulpmiddelen15400000
61302 Eigen bijdragen1.779305305305305305
67041 6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv18900000
Totale baten2.122305305305305305
Saldo van lasten en baten3.366 N6.820 N6.232 N6.207 N6.191 N6.178 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

39

Arnhem

31

Eindhoven

28

Enschede

50

Groningen

43

Leiden

9

Maastricht

202

Tilburg

46

Gemiddelde benchmark

58

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

19 V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO); Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

2024

Geen financiële mogelijkheden opgenomen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

6.537

2,9 %

Baten

305

3,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44