Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Financieel overzicht ambities

 

Ambitie / doel; bedragen x € 1 miljoen 

baten

lasten

saldo

Vitaal woon & leefklimaat in wijken

Positieve ontwikkeling in wijk

0,0

0,2

0,2 N

Versterkte mogelijkheden in de wijk

4,3

8,8

4,5 N

Gezonde fysieke leefomgeving

Eigen regie, respect en onderlinge steun

Ontmoeting en participatie

0,0

1,8

1,8 N

Passende hulp vanuit WMO en Jeugdwet

0,0

6,6

6,6 N

Ondersteuning kinderen en ouders

0,0

3,3

3,3 N

Ondersteuning volwassenen

Ambulante jeugdhulp en dagbesteding

0,0

26,7

26,7 N

Zelfstandig wonen en participeren

1,1

35,7

34,6 N

Ondersteuning mobiliteitsproblemen

0,3

5,0

4,7 N

Voorkomen van schulden

0,0

0,4

0,4 N

Hulp bij schulden

0,0

1,1

1,1 N

Participatie en acceptatie

0,0

2,8

2,8 N

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

0,0

4,7

4,7 N

Informele hulp en mantelzorg

0,0

0,5

0,5 N

Sterk opvoedklimaat

0,3

12,0

11,7 N

Bescherming gezondheid inwoners

-0,1

1,2

1,3 N

Basisinfrastructuur volksgezondheid

0,0

6,2

6,2 N

Verkleinen gezondheidsverschillen

0,0

0,7

0,7 N

Bijdragen aan dierenwelzijn

0,0

0,2

0,2 N

Uitvoeringskosten

0,2

12,4

12,2 N

Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen

Minder kinderen in verblijf

0,0

14,0

14,0 N

Verbeterde veiligheidsketen

0,0

5,4

5,4 N

Voorkomen van uithuiszettingen

0,6

4,9

4,4 N

Opvang voor daklozen

0,0

11,3

11,3 N

Beschermende woonomgeving

2,8

54,5

51,7 N

Doorbreken huiselijk geweld

0,2

4,5

4,3 N

Uitvoeringskosten

0,0

1,3

1,3 N

Totaal

9,7

226,4

216,7 N

Lasten & baten

Lasten

226

27,2 %

Baten

10

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44