Taakvelden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • individuele begeleiding;
  • huishoudelijke verzorging;
  • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
  • individueel vervoer;
  • schuldhulpverlening (minnelijke schuldsanering en WSNP);
  • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten?;
  • schuldhulpverlening overig

Tot dit taakveld behoren niet:

  • Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

Financieel overzicht

€39.136

€734

rek. 2019

€40.348

€1.622

begr. 2020

€40.375

€1.323

begr. 2021

€39.214

€1.323

begr. 2022

€38.852

€1.323

begr. 2023

€38.650

€1.323

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
61092 Huishoudelijk verzorging WMO12.18714.15815.14615.16215.18015.181
61099 Schuldhulp en -preventie1.4831.522414443443443
61296 Ambulante trajecten volwassenen15.54214.64313.48312.41012.03011.827
61297 Ontwikkelingsgerichte dagbesteding1.5511.6431.6751.6751.6751.675
61298 Arbeidsmatige dagbesteding1.4871.4081.4351.4351.4351.435
61301 PGB maatwerk voorzieningen2.9653.2723.3733.3733.3733.373
61303 Kwaliteit en uitvoering12169603603603603
61438 Schuldhulpverlening - begeleiding001.1351.1351.1351.135
67042 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv3.8003.6333.1112.9782.9782.978
Totale lasten39.13640.35040.37639.21438.85138.650
Baten
61092 Huishoudelijk verzorging WMO1700000
61099 Schuldhulp en -preventie1600000
61296 Ambulante trajecten volwassenen7100000
61410 Eigen Bijdrage Begeleiding01.0821.0821.0821.0821.082
67042 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv630540241241241241
Totale baten7331.6211.3231.3231.3231.323
Saldo van lasten en baten38.403 N38.728 N39.053 N37.891 N37.528 N37.327 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

218

Arnhem

269

Eindhoven

218

Enschede

252

Groningen

171

Leiden

174

Maastricht

140

Tilburg

128

Gemiddelde benchmark

193

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

25 N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+; Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

2024

Bijeenkomsten, scholing en kennis delen

Kostenreductie

15

15

15

15

Stoppen inzet F!X budgethebeer en  -coaching

Kostenreductie

195

195

195

Stoppen Peer-educatie

Kostenreductie

25

25

25

Stoppen preventie en ondersteuning ondernemers in schulden

Kostenreductie

25

25

25

Stoppen vroeg signalering, Financieel Expert in de wijk en wanbetalersregeling

Kostenreductie

481

481

481

Lasten & baten

x duizend

Lasten

40.376

17,8 %

Baten

1.323

13,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44