Taakvelden

6.2 Wijkteams

6.2 Wijkteams

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • voorlichting;
  • advisering;
  • cliëntondersteuning;
  • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
  • preventie;
  • vroegsignalering.

Sociale wijkteams geven invulling aan de wettelijke taak Wmo 2015 en Jeugdzorg

Tot dit taakveld behoren niet:

  • dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO hoort thuis onder taakveld 6.71.

Financieel overzicht

€8.988

€8

rek. 2019

€9.411

€0

begr. 2020

€10.323

€0

begr. 2021

€12.763

€0

begr. 2022

€14.368

€0

begr. 2023

€15.208

€0

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
61292 Sociale wijkteams794812413000
61307 Sociale wijkteams7.6827.8456.187376376376
61308 Hulpverlening622221
61415 Brede basis teams jeugd en gezin003.3227.3798.9849.825
61416 Brede basis teams Volwassenen0004.6134.6134.613
67037 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn506752399393393393
Totale lasten8.9889.41110.32412.76314.36815.209
Baten
61307 Sociale wijkteams800000
67037 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn000000
Totale baten800000
Saldo van lasten en baten8.980 N9.411 N10.324 N12.763 N14.368 N15.209 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

53

Arnhem

128

Eindhoven

143

Enschede

65

Groningen

139

Leiden

71

Maastricht

10

Tilburg

11

Gemiddelde benchmark

81

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

28 V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

6.2 Wijkteams; Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

2024

Geen financiële mogelijkheden opgenomen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

10.324

4,6 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44