Taakvelden

6.81 Geëscaleerde zorg18+

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
  • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
  • inloopfunctie GGZ;
  • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
  • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Financieel overzicht

€74.284

€4.374

rek. 2019

€89.791

€3.764

begr. 2020

€75.873

€3.406

begr. 2021

€76.133

€3.375

begr. 2022

€76.141

€3.375

begr. 2023

€76.269

€3.375

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
61217 Bemoeizorg en regie3.6603.8813.7533.7593.7683.772
61219 Opvang dak- en thuislozen10.15610.49010.89510.89410.89310.892
61220 Verslavingsbeleid1.3661.2001.1781.1781.1781.178
61309 Noodopvang uitgeprocedeerden427437445318318318
61310 Beschermd wonen GGZ45.08859.49445.49345.88445.88446.009
61311 Aanpak huiselijk geweld3.9444.5174.1434.1434.1434.143
61312 PGB beschermd wonen7.8407.8418.0108.0108.0108.010
61314 Kwaliteit en uitvoering8331.0241.0101.0101.0101.010
67044 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv970907946937937937
Totale lasten74.28289.79175.87376.13376.14176.269
Baten
61217 Bemoeizorg en regie8600000
61219 Opvang dak- en thuislozen4300000
61220 Verslavingsbeleid687689575575575575
61310 Beschermd wonen GGZ6746931000
61311 Aanpak huiselijk geweld1852060000
61313 Eigen bijdragen2.6992.8002.8002.8002.8002.800
67044 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv000000
Totale baten4.3743.7653.4063.3753.3753.375
Saldo van lasten en baten69.908 N86.026 N72.467 N72.758 N72.766 N72.894 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

161

Arnhem

280

Eindhoven

204

Enschede

249

Groningen

259

Leiden

221

Maastricht

332

Tilburg

285

Gemiddelde benchmark

261

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

100 V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

6.81 Geëscaleerde zorg18+; Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

2024

BBB- voorzieningen

Kostenreductie

445

318

318

318

Werkcorporaties - subsidie Stg Dagloon

Kostenreductie

30

30

30

Lasten & baten

x duizend

Lasten

75.873

33,5 %

Baten

3.406

35,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44