Taakvelden

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
  • jeugd-GGZ;
  • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
  • Vervoer (18-);
  • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
  • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Financieel overzicht

€30.870

€260

rek. 2019

€27.659

€0

begr. 2020

€27.956

€0

begr. 2021

€26.659

€0

begr. 2022

€25.488

€0

begr. 2023

€24.840

€0

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
61290 Dagbesteding en ambulante trajecten28.98425.60525.26823.99022.81922.171
61293 PGB Jeugd1.0361.1791.4661.4661.4661.466
67043 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv8508751.2221.2031.2031.203
Totale lasten30.87027.65927.95726.65925.48824.840
Baten
61290 Dagbesteding en ambulante trajecten23100000
67043 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv2900000
Totale baten26000000
Saldo van lasten en baten30.610 N27.659 N27.957 N26.659 N25.488 N24.840 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

161

Arnhem

280

Eindhoven

204

Enschede

249

Groningen

259

Leiden

221

Maastricht

332

Tilburg

285

Gemiddelde benchmark

261

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

100 V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

2024

Geen financiële mogelijkheden opgenomen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

27.957

12,4 %

Baten

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44