Taakvelden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg (grijs gebied);
 • collectief aanvullend vervoer;
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven,
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • vreemdelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
 • inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

Financieel overzicht

€36.616

€4.753

rek. 2019

€37.178

€4.878

begr. 2020

€36.682

€4.566

begr. 2021

€35.557

€4.566

begr. 2022

€35.290

€4.479

begr. 2023

€35.096

€4.479

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
60370 Flexibel wijkbudget156183185185185185
61038 Wijkaanpak9200000
61108 Bewonersactiviteiten Dukenburg368397162151140140
61109 Bewonersactiviteiten Lindenholt105101102968989
61110 Bewonersactiviteiten Midden Zuid711091111039696
61111 Bewonersactiviteiten Nieuw West876364605656
61112 Bewonersactiviteiten Oud Oost686869646060
61113 Bewonersactiviteiten Oud West639394888181
61114 Bewonersactiviteiten Stadscentrum424344413838
61115 Bewonersactiviteiten Waalsprong713031292727
61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand605960565252
61117 Kinderopvang388454476471480480
61221 Vluchtelingen en asielzoekers5872470000
61222 Seksuele diversiteit7575202000
61223 Participatie allochtonen1.2061.2720000
61287 Preventief jeugdbeleid5.2735.4295.8485.7285.7285.728
61288 Zorgstruc Onderwijs en Voorschool2.4452.7771.338344344344
61304 Inclusieve wijknetwerken6.7097.161-1-1-1-1
61305 Informele zorg3.2513.228536536536536
61306 Informatie en advies8541.1340000
61357 Voorzieningenharten4.3324.1734.1834.0293.8523.690
61358 Wijk- en buurtcentra4.5794.0613.8903.7693.6763.644
61421 Ontmoeting, participatie, vrijw.werk001.7671.7671.7661.766
61422 Participatie en acceptatie doelgroep002.7342.7342.7342.734
61423 Zelfstandigheid/zelfredzaamheid004.6945.0355.0975.097
61424 Informele hulp en onderst. dichtbij004.3824.3844.3864.386
67036 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv5.7346.0215.8935.8685.8685.868
Totale lasten36.61337.17936.68335.55735.28835.095
Baten
60370 Flexibel wijkbudget000000
61111 Bewonersactiviteiten Nieuw West000000
61112 Bewonersactiviteiten Oud Oost000000
61116 Bewonersactiviteiten Zuidrand000000
61221 Vluchtelingen en asielzoekers8900000
61287 Preventief jeugdbeleid555959595959
61288 Zorgstruc Onderwijs en Voorschool270560241241241241
61304 Inclusieve wijknetwerken1400000
61357 Voorzieningenharten2.3702.3782.4082.4082.3572.357
61358 Wijk- en buurtcentra1.9461.8821.8591.8591.8231.823
67036 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv900000
Totale baten4.7524.8794.5664.5664.4804.480
Saldo van lasten en baten31.861 N32.300 N32.117 N30.991 N30.808 N30.614 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

178

Arnhem

110

Eindhoven

111

Enschede

125

Groningen

88

Leiden

103

Maastricht

104

Tilburg

236

Gemiddelde benchmark

125

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

53 N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie; Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

2024

Samenvoegen adviescommissie

Kostenreductie

15

15

15

Lasten & baten

x duizend

Lasten

36.683

16,2 %

Baten

4.566

47,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44