Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

Veranderingen in de begroting

bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Trapsgewijze opbouw budget  minimabusabonnement 

400

300

200

100

Nieuwe taakmutatie gemeentefonds

Versterking arbeidsmarktregio's

-385

-399

-399

-399

Totaal

15

-99

-199

-299

Trapsgewijze aanpassing budget busabonnement
Het geraamde budget voor deze regeling is 1,1 miljoen. Het minima busabonnement is vanaf 1 januari 2020 van kracht. In het eerste kwartaal van 2020 is ruim € 0,5 miljoen uitgegeven. In verband met corona zijn er geen nieuwe aanvragen geweest in het tweede kwartaal. De ervaring leert dat nieuwe minimaregelingen in de loop der jaren in populariteit toenemen. We ramen tijdelijk af en bouwen het budget voor het busabonnement trapsgewijs op naar de oorspronkelijk geraamde € 1,1 miljoen. We leveren in 2021 € 0,4 miljoen, in 2022 € 0,3 miljoen, in 2023 € 0,2 miljoen en in 2024 € 0,1 miljoen van het oorspronkelijke budget in. In 2025 beschikken we dan weer volledig over € 1,1 miljoen budget.

Decentralisatieuitkering  Versterking arbeidsmarktregio’s

Nijmegen heeft een regierol voor de samenwerking en gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio. Vanuit onze rol als centrumgemeente krijgt Nijmegen middelen vanuit het rijk om deze regiefunctie duurzaam te ondersteunen en versterken. Deze middelen zullen in 2023 worden geëvalueerd en bedragen €76.921 voor 2020, € 384.607 voor 2021 en € 398.593 voor 2022 en verder.

Lasten & baten

Lasten

183

22,0 %

Baten

106

12,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44