Taakvelden

2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • verkeersmaatregelen: verkeersbesluiten, verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering
 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
 • gladheidsbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
 • samenhangend verkeers- en vervoerbeleid
 • straatmeubilair
 • openbare verlichting (wel relatie met veiligheid)
 • onkruidbestrijding verhardingen
 • straatreiniging
 • verwijderen hondenpoep

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
 • faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
 • aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
 • aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.

Financieel overzicht

€30.966

€4.506

rek. 2019

€36.459

€5.124

begr. 2020

€35.329

€2.339

begr. 2021

€35.834

€2.089

begr. 2022

€36.130

€1.732

begr. 2023

€36.586

€1.732

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
60410 Straatreiniging0-6930303030
60433 Wijkservice54147148148148148
60441 Openbare verlichting1.6381.7861.8001.8001.8001.800
60444 DRIS en VOP262828282828
60445 Verkeersvoorziening241261263263263263
60446 VRI966942949949949949
60447 Verkoop en beheer openbare weg427429402402402402
60448 Civiele kunstwerken388418289289289289
60450 Vergunning gebruik openb. weg3688888
60451 Wegen KwaliteitsBeheer849726724721717714
60453 Wegen4374707641.1411.5161.888
60491 Verkeersbeleid en beheersing1.4552.8852.0652.5062.4922.588
61031 Wegenonderhoud Regie1.2222.0932.7082.7062.7032.700
61033 UPOR Stadsbeheer8131.6022.0392.0381.9871.986
61034 IBOR opdrachten000000
61035 Gedifferentieerd Beheer1.1361.1061.1451.1451.1451.145
61106 IBOR Regie353577573569564560
61107 Civiele kunstwerken KB413357359359359359
61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling196136137137137137
61142 Verkeersmaatregelen1.8552.128-2000
61232 Ondergrondse ordening7658687878787
61235 Verkeerskundig beheer VRI’S50710000
61236 Verkeersveiligheid16680000
61258 Markt-en evenementenkasten327283283283282282
61259 Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh917846853853853853
61263 IBOR Hoofd Stadsbeheer000000
61273 Onderhoud brandkranen176142143143143143
61284 Walstroom104148148148148148
61285 Beheer stroom- en wateraansluiting135171173173173173
61320 Reclamegelden110115135134133132
61326 DAR DVO reiniging9.59411.78311.86811.86811.86811.868
61328 Electra-en waterverbruik SB787977978978978978
61355 IBOR opdrachten000000
61371 Liften172321212121
61384 IBOR Opdrachten000000
61391 Magazijnkosten308332335335335335
61413 Verkeersmaatregelen fysiek00609609609609
61414 Verkeersmaatregelen gedrag00454202202202
67017 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn5.1555.3844.8134.7614.7614.761
Totale lasten30.96436.45935.32935.83336.13036.585
Baten
60445 Verkeersvoorziening100000
60446 VRI14500000
60447 Verkoop en beheer openbare weg2333839393939
60448 Civiele kunstwerken3600000
60450 Vergunning gebruik openb. weg296566666666
60491 Verkeersbeleid en beheersing651.3220000
61031 Wegenonderhoud Regie800000
61035 Gedifferentieerd Beheer2088888
61107 Civiele kunstwerken KB000000
61139 Schadecl./schadel.&aanspr.stelling23101101101101101
61142 Verkeersmaatregelen1.3691.7500000
61232 Ondergrondse ordening1.127610622622622622
61258 Markt-en evenementenkasten215183187187187187
61259 Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh000000
61284 Walstroom746364646464
61285 Beheer stroom- en wateraansluiting100000
61320 Reclamegelden889948964964607607
61328 Electra-en waterverbruik SB593738383838
61384 IBOR Opdrachten000000
61391 Magazijnkosten3800000
61414 Verkeersmaatregelen gedrag00250000
67017 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn17400000
Totale baten4.5045.1252.3382.0881.7311.731
Saldo van lasten en baten26.460 N31.334 N32.991 N33.745 N34.399 N34.854 N

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

181

Arnhem

139

Eindhoven

142

Enschede

128

Groningen

149

Leiden

264

Maastricht

182

Tilburg

156

Gemiddelde benchmark

166

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

15 N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

2.1 Verkeer en vervoer - Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2022

 2023

 2024

Minder onderhoud aan wegen

Kostenreductie

500

500

500

Onderhoud liften

Kostenreductie

20

20

20

Stoppen met inzet van wijkvegers

Kostenreductie

350

350

350

Stoppen met verstrekken van bladkorven

Kostenreductie

50

50

50

Verwijderen honden-uitlaatplaatsen

Kostenreductie

75

75

75

Uitbreiden reclame- uitingen

Inkomensv.

50

50

50

Lasten & baten

x duizend

Lasten

35.329

72,7 %

Baten

2.338

10,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44