Taakvelden

0.63 Parkeerbelasting

0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving BBV

Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • heffing en invordering;
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten;
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2.

Financieel overzicht

€206

€17.159

rek. 2019

€18

€17.632

begr. 2020

€14

€17.973

begr. 2021

€14

€17.973

begr. 2022

€14

€17.973

begr. 2023

€14

€17.973

begr. 2024

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201920202021202220232024
Lasten
67010 0.63 Parkeerbelasting Uitvoeringskn2061814141414
Totale lasten2061914141414
Baten
60475 Parkeerinkomsten100000
61348 Straatparkeren inkomsten10.52511.09611.31011.31011.31011.310
61349 Slagboomparkeren inkomsten6.6336.5376.6636.6636.6636.663
Totale baten17.15917.63317.97317.97317.97317.973
Saldo van lasten en baten16.954 V17.614 V17.959 V17.959 V17.959 V17.959 V

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

100

Arnhem

0

Eindhoven

65

Enschede

29

Groningen

35

Leiden

103

Maastricht

16

Tilburg

30

Gemiddelde benchmark

40

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

60 V

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financiële mogelijkheden

0.63 Parkeerbelasting; Bedragen * €1.000

Categorie

 2021

 2021

 2022

 2024

Geen financiële mogelijkheden opgenomen.  

Lasten & baten

x duizend

Lasten

14

0,0 %

Baten

17.973

82,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44