Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Financieel overzicht ambities

Ambitie / doel; bedragen x € 1 miljoen 

baten

lasten

saldo

Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden

OAB en peuterwerk

4,6

8,9

4,3 N

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

1,2

1,1

0,2 V

Leerlingenvervoer

0,0

1,5

1,5 N

Bestrijden laaggeletterdheid

1,0

1,1

0,1 N

Profileren Nijmegen als kennisstad

Uitvoeringskosten

0,0

2,3

2,3 N

Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO

Onderwijshuisvesting PO

0,0

4,8

4,8 N

Onderwijshuisvesting (V)SO

0,0

3,8

3,8 N

Onderwijshuisvesting VO

0,0

10,0

10,0 N

Uitvoeringskosten

0,0

0,1

0,1 N

Totaal

6,9

33,6

26,7 N

Lasten & baten

Lasten

34

4,0 %

Baten

7

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44