Paragrafen

Investeringen

Investeringsplan

Hieronder geven we een overzicht van alle specifieke investeringen waartoe uw raad eerder heeft besloten. In onderstaand overzicht staan ook de nieuwe specifieke investeringen (uitbreiding bulkkrediet bedrijfsinvesteringen staat in de volgende paragraaf), waarover uw raad bij deze Stadsbegroting een besluit neemt (in het rood weergegeven). In de laatste kolom is aangegeven wanneer uw raad het eerste besluit heeft genomen over de investering.

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Verwacht jaar van oplevering

Initieel besluit

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bereikbaarheid

Fietstunnels Waalsprong

8.243

Bestaand

SB 10-13

Aanleg Dorpensingel

6.400

Bestaand

PPN 2012

Parkeren Hezelpoort

2.597

Bestaand

Dec 2013

Stationsplein

3.000

Bestaand

SB 15-18

Waalbrug fiets- en busbaan

5.970

Bestaand

SB 15-18

Fietsvriendelijke maatregelen

4.351

Bestaand

SB 15-18

Park & Ride

1.200

Bestaand

SB 15-18

Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal

2.000

Bestaand

ZN 2016

Station Heyendaal

2.000

Bestaand

ZN 2016

Malderburchtstraat

400

Bestaand

ZN 2016

Weurtseweg

1.900

Bestaand

ZN 2016

Onderhoudstoestand woonstraten

8.831

Bestaand

ZN2017

Reconstructie Graafseweg

1.500

Bestaand

SB 19-22

Fietsnetwerk

500

Bestaand

SB 19-22

Fietsenstalling Kelfkensbos

600

Bestaand

SB 19-22

Bushaltes Traianusplein en singels

350

Bestaand

SB 19-22

Invest.project.Regionaal Programma

1.800

Bestaand

ZN 2019

Verkeersveilig kruispunten Energiewg

270

Bestaand

ZN 2019

Campus Heijendaal en Rotondes

500

Bestaand

ZN 2019

Omvormen 30km wegen binnenstad

700

Nieuw

Herinrichten Voorstadslaan

150

Nieuw

Aanpak laatste wegvak Graafseweg

800

Nieuw

Snelfietsroutes

4.500

Nieuw

Fietsparkeren in Kelfkensbos

1.500

Nieuw

Fietsparkeren in Kelfensbos; dekking

-1.500

Nieuw

Parkeerdek Kelfkensbos

2.450

Nieuw

Baggeren havens

1.100

Nieuw

Cultuur en cultureel erfgoed

Investeringsbudget oude stad

435

Bestaand

Raad 2004

Cultuurhistorie

750

Bestaand

SB 10-13

Keizer Karel Podia

7.400

Bestaand

SB 13-16

Cultuurhistorische Panden

1.800

Bestaand

SB 15-18

Upgrading Villa Novastraat 2-6

1.200

Bestaand

ZN 2017

Archeologisch depot

4.050

Bestaand

ZN 2017

Museum het Valkhof

2.700

Bestaand

ZN 2019

Vervangen trekkenwand Schouwburg

3.535

Nieuw

groot onderhoud en verbouwing Schouwburg

1.000

Nieuw

Economie en toerisme

Voorzieningen evenemententerreinen

800

Bestaand

ZN 2017

Extra investering binnenstad

 4.000

Nieuw

Financiën

Nijmegen Noord

500

Bestaand

ZN 2017

Installaties dienstgebouwen

1.000

Bestaand

SB 2019

Onderwijs

Bewegingsonderwijs Kristallis

1.150

Bestaand

SB 14-17

Basisscholen Nijmegen-Noord

7.196

Bestaand

ZN 2017

DCC Citadel

343

Bestaand

Kwaliteitsimpuls VSO

11.000

Bestaand

SB 19-22

Uitbreiding niet-doorgedec. school

1.750

Bestaand

ZN 2019

Aanpassing VZH de Klif

600

Bestaand

ZN 2019

Openbare Ruimte

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

Bestaand

Raad 2013

Milieuzones

500

Bestaand

SB 19-22

Aanpassing schakelkasten

100

Bestaand

ZN 2019

Groenstruct. Oostz. Mauritssingel

500

Bestaand

ZN 2019

Groot Onderhoud park Brakknstein

1.200

Bestaand

ZN 2019

LED verlichting Binnenstad

500

Bestaand

ZN 2019

Valkhofpark/Hunnerpark

1.975

Bestaand

Raad 2006

Afr. Proj. ondergrondse afvalcontainers

250

Nieuw

Maatregelen luchtkwaliteit

900

Nieuw

Sport

Meerjarige Renovatie Zwembaden

2.900

Bestaand

SB 15-18

Kunstgras Hockeyvelden

2.278

Bestaand

SB 15-18

Bestaande Sportaccomodaties

5.200

Bestaand

SB 17-20

Gymzaal De Grote Boel

1.020

Bestaand

ZN 2017

Gymzaal De Stelt

1.872

Bestaand

ZN 2017

Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen
gymzaal Woenderskamp)

11.968

Bestaand

ZN 2017

Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen
Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld)

2.000

Bestaand

SB 19-22

Herontwik.Staddijk tbv Oranje Blauw

300

Bestaand

ZN 2019

Verhuizing korfbal. Keizerstad

1.800

Bestaand

ZN 2019

Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum

1.800

Bestaand

ZN 2019

Kunstgrasveld Noviomagnum en KDC

800

Bestaand

ZN 2019

Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N

200

Bestaand

ZN 2019

Verlichting buitensport

200

Nieuw

Veiligheid

Vervanging Toezichtcamera's

75

Nieuw

Welzijn, Wijkontwikkeling en zorg

Skaeve Huse

950

Bestaand

SB 13-16

Jongerencentrum Nijm.Noord

623

Bestaand

SB 14-17

NUNN Renovatie

100

Bestaand

SB 15-18

Wijkcentrum de Schalmei

290

Bestaand

SB 16-19

Toegankelijkheid wijkaccomodaties

760

Bestaand

ZN 2017

Stip, Soc Wijkteam en Hof v Holland

1.000

Bestaand

ZN 2019

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

De Bastei

3.368

Bestaand

SB 10-13

Openbare ruimte NYMA

2.700

Bestaand

SB 14-17

Entree Westzijde Spoorzone

5.500

Bestaand

SB 15-18

Asbest invent. & sanering

2.072

Bestaand

SB 15-18

Aanpak Waalkade

2.770

Bestaand

SB 16-19

Watersportcentrum Spiegelwaal

850

Bestaand

ZN 2017

Watersportcentrum Bastion Veur Lent

2.300

Bestaand

ZN 2017

Museum Valkhof

2.500

Bestaand

SB 19-22

Spoorzone Oost

10.500

Bestaand

SB 19-22

Aansluiting Burchtstraat - Valkhof

150

Bestaand

SB 19-22

Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier

400

Bestaand

ZN 2019

Uitvoeren Valkhofkwartier

4.200

Bestaand

ZN 2019

Bruisende Binnenstad cofinanciering

360

Bestaand

ZN 2019

Stationsgebied

3.500

Nieuw

Winkelsteeg/Kanaalzone

    7.000

Nieuw

Plansoftware Omg.wet

70

Nieuw

Toepasbare regelsoftware Omg.wet

30

Nieuw

Rotonde Stationsstraat (deel Knoop 38)

2.000

Nieuw

Renovatie rijksmonument Valkhofpark

1.100

Nieuw

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44