Paragrafen

Investeringen

Bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking

In onderstaande tabel ziet u het totaalbeeld van alle kredieten die eerder door uw raad ter beschikbaar zijn gesteld voor bulkinvesteringen (jaarlijks terugkerende kredieten) en investeringen met eigen dekking. Ook is de uitbreiding van het bulkkrediet voor Bedrijfsinvesteringen zoals toegelicht in de paragraaf 'Nieuwe investeringen' hierin verwerkt.

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Bulkinvesteringen:

Investeringen Openbare ruimte

5.062

5.105

5.105

5.105

5.105

Bedrijfsinvesteringen (*)

2.857

2.150

2.150

2.150

2.150

Woonomgevingsverbeteringen

375

375

375

375

375

Kunstgrasvelden

4.917

690

1.062

1.062

1.062

Gemeentelijke accommodaties

890

1.000

1.000

1.000

1.000

Investeringen met eigen dekking:

Groot-en vervangingsonderhoud

9.652

4.500

4.500

4.500

4.532

Rioolinvesteringen Waalsprong

2.255

4.628

3.012

3.212

2.966

Vervanging speelvoorzieningen

1.145

375

375

225

225

Vastgoed Rendabel

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Duurzaamheid

4.875

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal

33.127

21.923

20.679

20.729

20.515

Ad (*): inclusief uitbreiding van het jaarbudget met € 250.000

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44