Paragrafen

Financiering

Tabel renterisiconorm

Stap; bedragen x €1.000

Variabelen Renterisico(norm)

  2021

     2022

         2023

           2024

[1]

Renteherzieningen

    -538

-4.171

         0

           2.082

[2]

Aflossingen

29.698

 38.322

    24.592

     32.740

[3]

Renterisico [1+2]

 29.160

 34.151

     24.592

      34.822

[4]

Renterisiconorm

152.000

152.000

152.000

    152.000

[5a]=[4>3]

Ruimte onder renterisiconorm

122.840

117.849

127.408

    117.178

Berekening

Begrotingstotaal jaar 2021

[4a]

Begrotingstotaal

800.000

800.000

800.000

800.000

[4b]

Percentage regeling

       20%

       20%

       20%

       20%

[4]=[4a]x[4b]/100

Renterisiconorm

160.000

160.000

160.000

160.000

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangegeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 29,1 miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 160,0 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2020 15:55:24 met de export van 11/03/2020 15:48:44